Други

Европрограма осигурява средства за дигитален маркетинг за хотели

Дигитализацията се превърна в основен приоритет за голяма част от бизнесите вследствие на COVID-19. Пандемията показа на бизнеса, че ако не присъства в онлайн пространството, на практика не съществува.


Добра възможност за дигитализация на хотелския бизнес дават Планът за възстановяване и устойчивост и процедура BG-RRP-3.005. Тяхна основна цел е осигуряване на финансова подкрепа на българските предприятия и бързо възстановяване на икономиката. Подкрепата се реализира чрез безвъзмездна помощ, в т.ч. чрез програма ИКТ услуги.


Хотелиерите могат да кандидатстват и да получат финансиране от 3000 лв. до 20 000 лв., с което да си осигурят безплатно:

  • Модерен и оптимизиран за резервации уебсайт;
  • Маркетинг в социалните мрежи Facebook и Instagram;
  • Управление на реклами в Google Ads и Facebook Ads.

Конкретната сума, което всеки кандидатствал ще получи, зависи от разходите по всяка дейност, както и от крайните параметри, които ще бъдат одобрени по програмата. Предвижда се бюджетът да бъде близо 30 млн. лв. Не е необходимо самоучастие от страна на хотелиера, програмата покрива пълната стойност на услугите, които ще бъдат извършени.


За да кандидатства една фирма, е нужно да отговаря на следните 4 условия:

  • Фирмата трябва да оперира в сектора на Хотелиерството и ресторантьорството – сектор I, съгласно Класификацията на икономическите дейности;
  • Фирмата трябва да е регистрирана по смисъла на Търговския закон или Закона за предприятията преди 31.12.2019 г. и следва да има 3 приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);
  • Фирмата трябва да има най-малко един служител назначен на трудов договор за 2021 г.;
  • Фирмата трябва да може да бъде определена като микро, малка или средна на база служители и оборот за 2021 г. За микро се считат предприятия с до 9 служители и оборот над 41 000 лв., за малки – такива с работещи служители между 10 и 49 и оборот над 82 000 лв., за средни – дружества с персонал между 50 и 249 души и оборот над 123 000 лв.

Безплатно изграждане на сайт могат да получат също онлайн магазини и винарни, които предлагат продукти (стоки или услуги), за които може да бъде извършена физическа доставка до желан адрес от потребителя.

Свързани статии

Back to top button
error: Content is protected !!