Други забележителностиЗабележителности

Биосферен резерват „Царичина“ в централна Стара Планина

Резерват „Царичина“ е разположен в землището на село Рибарица, в красивия Тетевенски балкан. Намира се на 12 км западно от Тетевен. Обхваща водосборния басейн  на Болованджика и на север стига почети до село Рибарица. Разположен на връх Вихрен, което прави територията му труднопроходима.

На път за към резервата може да отседнете в някоя къща за гости в Рибарица. Къщите предлага на совите гости луксозна обстановка и градини, които предоставят възможности за разнообразни влечения.

В по-голяма част от площта на резервата е покрита с гори. Като най-разпространени сред тях са буковите от 900 до 1800 м. надморска височина, а по-високите части са заети от смърчови гори. Биосферен резерват „Царичита“ разполага с изключително богато разнообразие от растителни и животински видове. Срещат се повече от 600 вида растения, като 23 от тях са изключително застрашени от изчезване и са вписани в Червената книга на България. Такива видове са петниста тинтява, нарцисовидна съсънка  и балкански див копър. Природата наоколо е изключително богата с множество ендемити – български (старопланинска теменужка, рилско подрумче, разперена светлина) и балкански (панчичевска пищялка, бяла мура, балкански оклоп и планински явор). Най-отличителната особеност на резерват „Царичина“ е, че на площ от 300 ха се намира единственото естествено находище на бяла мура в Стара планина.

Бялата мура се среща във високопланинския пояс между 1200 – 2200 м. н. в. Тя е иглолистно дърво от семейство Борови. Бялата мура е най-разпространената в Пирин, Рила, Витоша и по-малко в Западните Родопи. Среща се върху тъмноцветни и кафяви почви над гранити скали. Най-високите дървета могат да достигнат до 40 м. Поради твърде здравата, смолиста дървесина намира широко приложение в мебелната индустрия и в строителството.  В Царичина бялата мура е най-ценният дървесен вид, който заема най-североизточната част на резервата.

Много разнообразен е и животинския свят. Срещат се повече от 15 вида земноводни, влечуги, риби, 30 вида бозайници и около 80 вида гнездящи птици. Истинско богатство представляват животинските видове, като господар на животните в „Царичина“ е кафявата мечка. Сред обитателите най-популярни са елени, сърни, лисици, невестулки, видри, златки, дива котка, а сред изчезналите видове са дивата коза и рисът. На високо в планината се откроява очарователното омайниче, наричано от местното население – балкански енбдемит. От тук идва името на планинския рид и едноименния резерват.

Свързани статии

Back to top button
error: Content is protected !!