Други забележителностиЗабележителности

Плиска – Голямата базилика

Голямата базилика е религиозно-дворцов комплекс, включващ базилика, археологически дворец и манастир. Счита се, че той е бил главен храм на българската архиепископия след покръстването на българите. За времето си голямата базилика от Плиска е била е един от най-големите православни храмове с внушителните размери – дължина 99 метра и ширена 29.5 метра. Площта на базиликата е била 2 920 кв.м. Смята се, че тя е било построена във външния град за  да осигури уединение на архиепископа и и обитателите на религиозно-дворцовия комплекс. Предполага се, че изборът на терена да е свързан гроба на християнски мъченик, с оглед  намерените при разкопките тленни останки на южната абсида. Базиликата навремето е носела името “Клисе-ери” (от тур. “клисе-черги” и “ери”-място),  а според легендата там се е намирал царски двор.

Според историческия музей в Шумен преди построяването на базиликата на това място е имало ранно-християнски комплекс мартириум, съставен кръстовиден храм и кладенец-аязмо. Предполага се, че именно мартириум (гробница на светец, като мъченик на вярата) на първи български мъченик св. Боян Енревота, екзекутиран за предателство към  отечествените традиции.

Според друга легенда зданието е построено първоначално за мавзолей на българските ханове. След покръстването е направен опит тя да бъде превърната в катедрала, но реконструкция не издържа тези преустройства, което налага събарянето на сградата. Тази хипотеза напълно подкрепя факта, че до сега не е бил откриван мавзолей на български хан и никакви свидетелства за погребален обред на владетелите, което трудно обяснимо при наличието на толкова много паметници.

Според археологическите изследвания на Голямата Базилика се вижда, че резиденцията се намира в дворовете на север и на юг от храма, като северния двор е проучен като жилищен комплекс, а западната част от него е била баня. На юг от базиликата е изследвана триделна сграда, в която са се помещавали училище. Дидаскалейонът или училището е съществено доказателство, че освен религиозни книги в комплекса са се изучавали архитектура, право строителство.

Свързани статии

Back to top button
error: Content is protected !!